Blänkaren

Här har vi jobbat med clips från ett ”Stock shots” videoarkiv och byggt upp en harmonisk film som bjuder på skön stämning. Vi tar gärna fram en film till dig med. Filmlängd upp till 30 sekunder (denna 24 sek.)